Co to jest szczególna ostrożność?

Co to jest szczególna ostrożność?

Szczególna ostrożność to termin, który często usłyszysz w trakcie trwania kursu na prawo jazdy. Pojęcie nosi znamiona oczywistości, ale czy na pewno wiesz dokładnie, o co chodzi i kiedy należy zachować szczególną ostrożność?

Uczestnicząc w ruchu drogowym czy to w roli pieszego, czy kierującego pojazdem masz obowiązek zachowania ostrożności. Ostrożność, czyli obserwacja otoczenia, zachowanie koncentracji oraz zdolności przewidywania. Są jednak sytuacje, kiedy zachowanie ostrożności jest niewystarczające. Dlatego też wtedy mówimy o zachowaniu szczególnej ostrożności. 

Szczególna ostrożność polega na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym szybkie reagowanie. 

Szczególną ostrożność zachowaj w trakcie: 

Wyprzedzania. Wyprzedzanie jest manewrem, który wymaga należytej koncentracji, uwag oraz obserwacji drogi. W trakcie manewru należy być skupionym na tym, by nie spowodować zagrożenia dla innych uczestników ruchu. 

Cofania. Manewr ten jest nienaturalny, więc wymaga dokładnego upewnienia się, co się dzieje za Twoim pojazdem. Czy na pewno nie ma tam innych pojazdów i pieszych w małej odległości. 

Włączania się do ruchu. Najczęściej problematyczna tutaj jest różnica polegająca na różnych prędkościach. W dodatku Twoja prędkość wynosi 0, więc to Ty musisz zachować szczególną ostrożność i czujność. Ważne: Nie zawsze włączanie się do ruchu oznacza ruszenie. Można wyjeżdżać ze strefy zamieszkania lub drogi wewnętrznej poruszając się. 

Zmiany pasa ruchu. Manewr ten polega na zajęciu pasa ruchu, na którym poruszają się inne pojazdy. Dlatego Twoim zadaniem jest upewnienie się, czy możesz zmienić pas bez narażenia na kolizję innych uczestników ruchu. 

Zmiany kierunku jazdy. W ten manewr wliczają się wszelkie skręty w miejscach, gdzie możliwa jest w innym kierunku. Oczywiście wiąże się to z ryzykiem zderzenia z innym uczestnikiem, dlatego zalecana jest oczywiście szczególna ostrożność. 

Omijania pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży do lat 18 oraz pojazdu, który przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Każdy z nich winien mieć oznaczenia z przodu i z tyłu. Pojazdy te w trakcie wsiadania lub wysiadania pasażerów obowiązane są do włączenia świateł awaryjnych. W tych obydwu sytuacjach jako kierowca jesteś zobowiązany do wzmożonej czujności i zachowania szczególnej ostrożności. 

Zbliżania się i przejeżdżania przez skrzyżowania. W momencie, kiedy następuje przecięcie torów ruchu i nawet jeśli jesteś na drodze z pierwszeństwem, bądź sygnalizacja świetlna wskazuje światło zielone, to nie zwalnia Cię to z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności. 

Zbliżania się do przejazdu dla pojazdów szynowych. Przed przejazdem przez torowisko musisz zwolnić oraz upewnić się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy. Zachowanie szczególnej ostrożności jest obowiązkowe.Zbliżania się do przejścia dla pieszych. Należy zawsze pamiętać, że nie każdy pieszy jest kierowcą. Dlatego też jego zachowanie może być zaskakujące. Dodatkowo wielu pieszych przed przejściem korzysta ze smartfonów, co stanowi dodatkowe zagrożenie. Dlatego też jako kierowca musisz zachować szczególną ostrożność. 

Zbliżania się do przejazdu dla rowerzystów. Pamiętaj, że rowerzysta będący już na przejeździe, ma pierwszeństwo przed pojazdem. Dodatkowo należy zawsze brać pod uwagę, że rowerzysta porusza się szybciej niż pieszy, więc należy bacznie obserwować otoczenie. 

Zbliżania się do przystanku tramwajowego, który nie znajduje się przy chodniku. W tym przypadku piesi, opuszczając tramwaj, znajdują się na pasie ruchu. Należy też założyć, że pieszy może się zachowywać w sposób nieprzewidywalny. Zatem na kierowcy spoczywa obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. 

Ograniczonej widoczności, np. mgły czy mocnego deszczu. 

Zbliżania się: przejeżdżania i jechania za pojazdem nauki jazdy. A także w przypadku znaków ostrzegawczych „wypadek drogowy” i „szpital”. 

Będąc kierowcą, musisz zawsze zachowywać się odpowiedzialnie i przewidująco. Inni uczestnicy ruchu również są zobowiązani do takiej postawy, jednakże należy zawsze być gotowym na to, że na drodze może wydarzyć się coś niespodziewanego. Zachowanie ostrożności i szczególnej ostrożności pozwoli Ci uniknąć niebezpiecznych sytuacji. 

Szczególna ostrożność: wszystkie przypadki 

 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem
 2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu
 3. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 4. przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność.
 5. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność.
 6. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
 7. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
 8. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku.
 9. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
 10. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.
 11. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
 12. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami.
 13. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
 14. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność.
 15. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.
 16. Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu nauki jazdy lub jadąc za nim, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
 17. Kierujący pojazdem, omijając pojazd, przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej, jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży zachować szczególną ostrożność.
 18. Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok autobusu szkolnego, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
 19. Kierujący pojazdem, omijając pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność.
 20. Kierujący pojazdem nienormatywnym jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Pojazd nienormatywny to pojazd, którego rzeczywista masa jest większa od tej określonej w przepisach. 

Przeczytaj też: