Utrata prawa jazdy

Utrata prawa jazdy

Kierowcy na drodze popełniają błędy różnego kalibru. Niektóre z nich regulują odpowiedniej wysokości mandaty i ilość punktów karnych. Takie przewinienia nie przeszkadzają w dalszym uczestniczeniu w ruchu drogowym. Jednakże są takie sytuacje, które są dużo bardziej dotkliwe, ich zaistnienie odbiera możliwość prowadzenia pojazdu. Za co możesz stracić prawo jazdy?

Okresowa utrata prawa jazdy – przyczyny:

 • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Wjechanie na skrzyżowanie na czerwonym świetle.
 • Brawurowa jazda.
 • Ucieczka przed Policją.
 • Przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym.
 • Za przewożenie osób pojazdem silnikowym w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym o więcej niż 2 osoby – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym.
 • Przekroczenie 24 punktów karnych w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy dłużej niż rok.
 • Przekroczenie 20 punktów w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż rok.

Dożywotnia utrata prawa jazdy – przyczyny:

 • Prowadzenie pojazdu mechanicznego mimo wcześniejszego orzeczenia o jego zakazie lub decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania.
 • Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub rannymi, gdy jest się pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
 • Spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy poszkodowanym.
 • Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym.
 • Ponowna jazda w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

Utrata prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu

W przypadku zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu czyn ten może być rozpatrywany jako wykroczenie lub przestępstwo. Wszystko zależy oczywiście od stężenia alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu.

Art. 87 kodeksu wykroczeń określa stan po użyciu alkoholu w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

O nietrzeźwości mówimy (przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego) w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Jak widać, wskaźnik promili jest niezwykle istotny w przypadku takich spraw. Często też dochodzi do sytuacji granicznych i zakres błędu pomiarowego może zdecydować o tym, czy dany czyn to jeszcze wykroczenie, czy już przestępstwo.

Jak odzyskać prawo jazdy odebrane za jazdę pod wpływem alkoholu?

Utrata prawa jazdy to najdotkliwsza z kar. Oczywiście w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu jest słuszna i uzasadniona. Utrata prawa jazdy następuje w sytuacji, gdy zapadł prawomocny wyrok sądu. Jednakże kierowca może wnioskować o przywrócenie uprawnień. W przypadku gdy sąd rozpatrzy wniosek pozytywnie, kierowca otrzymuje uprawnienia do prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Nadmienimy, że wnioskować o takie uprawnienia mogą kierowcy, których zakaz prowadzenia pojazdów przekroczył połowę wyznaczonego okresu. W przypadku osób, które utraciły prawo jazdy dożywotnio, muszą poczekać 10 lat na możliwość złożenia takiego wniosku.

Utrata prawa jazdy za punkty – jak odzyskać?

Jeśli limit punktów został przekroczony, to Policja wysyła informację do wydziału komunikacji. Wtedy dany kierowca otrzymuje nakaz zwrotu prawa jazdy i skierowanie na kontrolę kwalifikacji.

Oznacza to, że musi ponownie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. W przypadku młodych kierowców, którzy mają uprawnienia do kierowania pojazdów mniej niż rok, przekroczenie limitu punktów cofa aż do ponownego przejścia całego kursu na prawo jazdy.

Jak widać, w przypadku utraty uprawnień należy ponownie udać się na egzamin lub odbyć kurs w szkole nauki jazdy.

Przeczytaj również: Zwrot prawa jazdy — czego potrzebujesz?

Co grozi za prowadzenie pojazdów mechanicznych pomimo zakazu?

Po zatrzymaniu prawa jazdy zakaz dotyczy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Nie wolno pod żadnym pozorem siadać za kółko, gdyż mogą się wówczas pojawić jeszcze surowsze konsekwencje. To np. wydłużenie okresu odebrania uprawnień albo dożywotnie ich zabranie.

Dlatego pomysł ponownego prowadzenia auta jest naprawdę złym pomysłem. Jeśli dojdzie do zatrzymania przez policję, jest to już kolejne wykroczenie. Konsekwencją jest zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych przez następne 3 miesiące. A jeśli taka osoba znów zostanie zatrzymana, to taki czyn zostanie zakwalifikowany już jako przestępstwo, co prowadzi do dożywotniego cofnięcia uprawnień. Co więcej, dla osób, które uporczywie wracają za kółko mimo odebranych uprawnień, przewidziana jest kara pozbawienia wolności.

Przeczytaj również: