Znaki drogowe dla pieszych

Znaki drogowe dla pieszych

Znaki drogowe najczęściej rozpatrywane są w kontekście kierowców. A tymczasem przecież obowiązują one także pieszych! 

Dlatego zebraliśmy znaki, które określone są przez Rozporządzenie w sprawie znaków drogowych i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz.1393), które obowiązują pieszych właśnie. I co więcej, piesi powinni je znać i oczywiście się do nich stosować. 

Gdzie umieszczone są znaki drogowe?

Znaki drogowe są umieszczane po prawej lub lewej stronie jezdni. Mogą również być umieszczone nad nią lub na niej. 

Dlatego znaki są podzielone na:

  • znaki pionowe: występują one w postaci tablic, które mają napisy lub symbole. Mogą również być pod postacią znaków świetlnych lub tarcz. 
  • znaki poziome: przyjmują one postać linii, symboli lub napisów i są one umieszczone na powierzchni drogi. 

Kto to jest pieszy?

Mianem pieszego określamy osobę, która znajduje się poza pojazdem na drodze i nie wykonuje żadnych czynności lub robót, które przewidziane są w odrębnych przepisach. Pieszy uczestniczy w ruchu drogowym, więc zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania znaków drogowych. 

Znaki drogowe dla pieszych: pionowe 

Poniżej znajdziesz listę znaków pionowych, które jako pieszy musisz znać. 

Znaki ostrzegawcze

Znaki w kształcie trójkąta z czerwonym obramowaniem i z żółtym tłem. Na takich znakach umieszczony jest czarny symbol. 

Znak A-9 Przejazd kolejowy z zaporami

Znak ten ostrzega o przejeździe kolejowym z zaporami lub półzaporami.

znaki drogowe dla pieszych: przejazd kolejowy z zaporami

Znak A-10 Przejazd kolejowy bez zapór

Znak ten ostrzega o przejeździe kolejowym, który nie jest wyposażony w zapory i półzapory. Zanim wejdziesz na tory, musisz się upewnić, że nie nadjeżdża pociąg. Kiedy natomiast sygnalizacja świetlna informuje o zbliżającym się pociągu, wejście na tory jest kategorycznie zabronione. 

znaki drogowe dla pieszych: przejazd kolejowy bez zapór

 

Znak A-25 Spadające odłamki skalne

Znak ten ostrzega przed prawdopodobieństwem spadania na drogę odłamków skalnych, które mogą zalegać na drodze. 

znaki drogowe dla pieszych: spadające odłamki skalne znak

Znaki zakazu

Okrągłe znaki, które mają czerwone obramowanie oraz białe tło. Na znaku umieszczony jest czarny symbol. 

Znak B-41 Zakaz ruchu pieszych

Znak ten obowiązuje po tej części drogi, po której został umieszczony i oznacza, że po tejże stronie ruch pieszych jest zabroniony. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa powstrzymaj się od wchodzenia za znak, ponieważ może grozić Ci niebezpieczeństwo. 

znaki drogowe dla pieszych: zakaz ruchu pieszych

Znaki nakazu

Okrągłe znaki, które mają niebieskie tło oraz białe symbole umieszczone na nim. 

Znak C-16 Droga dla pieszych 

Oznacza to drogę, która jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla pieszych, którzy mają obowiązek z niej korzystać. 

znaki drogowe dla pieszych: droga dla pieszych

Znak C-16a Koniec drogi dla pieszych

Znak ten mówi o tym, że droga dla pieszych kończy się za tym znakiem.

znaki drogowe dla pieszych: koniec drogi dla pieszych

Znak C-16/C-13 

Jeśli na jednym znaku będzie znak C-16 i C13 to oznacza, że droga jest przeznaczona dla ruchu pieszych oraz dla osób kierujących pojazdami jednośladowymi. Symbole te oddzielone są kreską poziomą i to informuje o tym, że ruch jednych i drugich może odbywać się na całej powierzchni drogi. W tym wypadku pieszy ma pierwszeństwo, jednakże jest zobowiązany do zachowania ostrożności. Przy równoczesnym korzystaniu rowerów i pieszych pieszy ma pierwszeństwo. Kiedy jedni korzystają z jednej strony, a drudzy z drugiej strony nie występuje kolizja, więc nie ma potrzeby określać pierwszeństwa.

znaki drogowe dla pieszych: Znak C-16/C-13

A jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową, to ruch poszczególnej grupy użytkowników powinien odbywać się po stronie, która wskazana jest na znaku. 

znaki drogowe dla pieszych: Znak C-16 C-13

Znaki informacyjne

Prostokątne znaki, które mają niebieskie lub białe tło. Na nich umieszczone są białe, czarne lub kolorowe symbole. 

Znak D-6: Przejście dla pieszych

Znak ten informuje Cię o miejscu, które jest przeznaczone dla pieszych, wobec czego mogą przechodzić w poprzek drogi.

znaki drogowe dla pieszych: przejście dla pieszych

Znak D-35: Przejście podziemne dla pieszych

znaki drogowe dla pieszych: przejście podziemne dla pieszych

Znak D-35a Schody ruchome w dół

znaki drogowe dla pieszych: schody ruchome w dół

Znak D-36 Przejście nadziemne dla pieszych

znaki drogowe dla pieszych: przejście nadziemne dla pieszych

Znak D-40 Strefa zamieszkania

Informuje, iż jest to początek strefy zamieszkania, w której jako pieszy masz pierwszeństwo przed pojazdami i możesz korzystać z całej szerokości drogi. 

znaki drogowe dla pieszych: strefa zamieszkania znak

Znak D-41 Koniec strefy zamieszkania

Koniec strefy zamieszkania znak

Znaki dla pieszych: poziome

Przejście dla pieszych

Oznacza on miejsce, w którym dozwolone jest dla pieszych przejście przez jezdnię.

znaki drogowe dla pieszych: przejście dla pieszych znaki naziemne

 

Sygnały świetlne 

Sygnały świetle skierowane są do pieszych i nadawane są przez sygnalizator S-5 i wśród nich wyróżniamy:

  • sygnał czerwony – kategoryczny zakaz wejścia na przejście
  • sygnał zielony – zezwala na wejście na przejście dla pieszych

znaki drogowe dla pieszych: sygnały świetlne dla pieszych

Znaki drogowe dla pieszych: jak jest w innych krajach?

Ogólne zasady ruchu drogowego określone są w Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym. Dzięki temu poszczególne państwa stosują podobne znaki drogowe, więc nawet będąc w inny kraju, pieszy nie ma problemu z rozpoznaniem ich znaczenia. 

Przeczytaj również: