Bufet lub kawiarnia Znak D-27

ZNAKI INFORMACYJNE

Znak drogowy D-27

Znak informuje o Bufecie lub kawiarni znajdujących się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: