Informacja radiowa o ruchu drogowym Znak D-34a

ZNAKI INFORMACYJNE

Znak drogowy D-34a

Znak informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: