Koniec pasa ruchu Znak D-14

ZNAKI INFORMACYJNE

Znak drogowy D-14

Znak oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Jeśli pod znakiem umieszczona jest tabliczka T-1a, to wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: