Opłaty drogowe Znak D-39a

ZNAKI INFORMACYJNE

Znak drogowy D-39a

Znak ten umieszcza się na drogach w pobliżu granicy państwa, albo na przejściu granicznym lub parkingu położonym w pobliżu tego przejścia granicznego w celu poinformowania osób wjeżdżających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: