ZNAKI INFORMACYJNE

Znak drogowy D-21a

Informuje o wskazanej jednostce Policji znajdującej się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: