Przejście podziemne dla pieszych Znak D-35

ZNAKI INFORMACYJNE

Znak drogowy D-35

Znak informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: