Strefa parkowania Znak D-44

ZNAKI INFORMACYJNE

Znak drogowy D-44

Znak oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: