Strefa ruchu Znak D-52

ZNAKI INFORMACYJNE

Znak drogowy D-52

Znak ten stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Umieszcza się go na początku strefy ruchu na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: