ZNAKI INFORMACYJNE

Znak drogowy D-21

Znak informuje o szpitalu znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: