Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze w Polsce

Wyróżniamy 42 znaki ostrzegawcze. Oznaczone są literą A oraz liczbami 1-34, którym czasem towarzyszą literki. Ustawodawca zezwala na stosowanie małej litery, aby odróżnić typ znaku.

Jak wygląda znak ostrzegawczy w Polsce?

Znak ostrzegawczy ma kolor żółty oraz kształt trójkąta. Długość boku ma od 12000 mm do 600 mm. Znak posiada czerwoną ramkę. Czubek znaku skierowany jest do góry. Jedynym wyjątkiem jest znak „ustąp pierwszeństwa”. Symbole umieszczone na znaku mają czarny kolor.

Gdzie występują znaki ostrzegawcze?

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, gdzie może występować niebezpieczeństwo. Zobowiązują one uczestników do zachowania szczególnej ostrożności.

Ile wynosi odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego?

Zasada umieszczona znaków wygląda następująco: im większa możliwa prędkość, tym znak powinien być umieszczony w większej odległości.

  • dla prędkości powyżej 100 km/h – 300 m,
  • dla prędkości równej 90 km/h 250-300 m,
  • dla prędkości równej 80 km/h 200-250 m,
  • dla prędkości równej 70 km/h 150-200 m,
  • dla prędkości poniżej 60 km/h 50-100 m.


Ile metrów przed skrzyżowaniem powinien stać znak ostrzegawczy?

Jeśli na drodze dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h znak powinien być ustawiony w odległości 100 m od skrzyżowania.


Co odwołuje znaki ostrzegawcze?

Znak ostrzegawczy może odwołać, chociażby najbliższe skrzyżowanie.