Koniec zakazu wyprzedzania Znak B-27

ZNAKI ZAKAZU

Znak drogowy

Znak oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: