ZNAKI ZAKAZU

Znak drogowy B-20

Znak oznacza:

  1. Zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem.
  2. Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Znak umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony. Przepisy stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

PRZYKŁADY ZNAKU B-20 W WARSZAWIE:

Skrzyżowanie ul. Opaczewskiej z ul. Białobrzeską – wyjazd z ul. Opaczewskiej