Strefa ograniczonej prędkości Znak B-43

ZNAKI ZAKAZU

Znak drogowy

Znak oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza też, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

PRZYKŁADY ZNAKU B-43 W WARSZAWIE:

Ul. Lechicka, od Alei Krakowskiej w stronę ul. Radarowej