Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad (wartość podana na znaku) t. Znak B-18

ZNAKI ZAKAZU

Znak drogowy B-18-7t

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

PRZYKŁADY ZNAKU B-18 W WARSZAWIE:

Skrzyżowanie ul. Żwirki i Wigury z ul. Hynka – ul. Żwirki i Wigury w kierunku centrum