Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych Znak B-11

ZNAKI ZAKAZU

Znak drogowy B-11

Znak oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: