znaki zakazu

Strefa ograniczonej prędkości Znak B-43

ZNAKI ZAKAZU Znak oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza też, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi. PRZYKŁADY ZNAKU...

Strefa ograniczonego postoju Znak B-39

ZNAKI ZAKAZU Znak oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.Znak B-39 nie dotyczy:pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub...

Zakaz postoju w dni parzyste Znak B-38

ZNAKI ZAKAZU Znak oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-38 nie jest odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE:

Zakaz postoju w dni nieparzyste Znak B-37

ZNAKI ZAKAZU Znak oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-37 nie jest odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE:

Zakaz zatrzymywania się Znak B-36

ZNAKI ZAKAZU Znak oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.Zakaz wyrażony tym znakiem:dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój...

Zakaz postoju Znak B-35

ZNAKI ZAKAZU Znak oznacza zakaz postoju pojazdu. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.Zakaz wyrażony tym znakiem:dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój...