Regulamin świadczenia usług i płatności online

Regulamin określa zasady płatności za zakupione usługi w firmie RAFTER Radosław Kaczmarczyk prowadzący działalność pod nazwą Ośrodek Szkolenia Kierowców RAFTER.

Definicje:

 • Regulamin – Regulamin płatności online dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej www.gazelka.pl.
 • Firma – Rafter Radosław Kaczmarczyk, Kaszewiec 55, 06-230 Różan (woj. mazowieckie). Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 7571427439 w CEIDG. Numer identyfikacyjny REGON firmy to: 142843524.
 • Usługi – przedstawione w ofercie firmy na stronie internetowej www.gazelka.pl bądź w indywidualnej ofercie dla Kupującego.
 • Kupujący – osoba, która dokonała zakupu usług Firmy.

I. Kontakt ze sklepem

 • Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@gazelka.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 530 070 206
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od poniedziałku do piątku: 9:00-20:00

II. Sprzedaż usług prowadzi Firma

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku

 • złożenia przez Kupującego zamówienia poprzez formularz na stronie www.gazelka.pl , wysyłany na adres e-mail kontakt@gazelka.pl
 • w zamówieniu Kupujący winien wskazać następujące dane: dane osoby kupującej i wybrać usługę z koszyka dostępnych usług
 • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line, BLIK, kartą płatniczą za pomocą systemu Przelewy24
 • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24


2. Przed skorzystaniem z procesu zakupu usług, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej www.gazelka.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego treści.
3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
4. Usługi oferowane przez firmę zwolnione są z podatku VAT.
5. Warunkiem realizacji usługi jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
6. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt na adres e-mail kontakt@gazelka.pl podając dane do faktury VAT.
7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w złożonym zamówieniu.
8. Płatnik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością e-mail na adres: kontakt@gazelka.pl. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku rozpoczęcia wykonania przez Firmę zakupionej usługi.
9. Administratorem danych przekazanych przez Kupującego jest Firma.
10. Celami zbierania danych są zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO), wykorzystanie ich do celów księgowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz w wyjątkowych sytuacjach ustalenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności.
12. Odbiorcą podanych danych przez Kupującego mogą być upoważnieni pracownicy Firmy.
13. Dane są przechowywane do momentu upływu okresów wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o prowadzeniu OSK oraz przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
14. Każdemu Kupującego przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
15. Wszystkie dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.gazelka.pl. Wycena usług znajduje się na stronie www.gazelka.pl lub przygotowywana jest indywidualnie. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie świadczonych usług umieszczonych na stronie www.gazelka.pl.
16. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.gazelka.pl