Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi Znak C-17

ZNAKI NAKAZU

Znak drogowy C-17-2

Obowiązujący dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8 kierunek jazdy na skrzyżowaniu.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: