Schronisko młodzieżowe Znak D-33

ZNAKI INFORMACYJNE

Znak drogowy D-33

Znak informuje o Schronisku młodzieżowym znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: