Rowerzyści w ruchu drogowym

Rowerzyści w ruchu drogowym

Rowerzyści w ruchu drogowym stają się wiosną i latem jego nieodzowną częścią. I właśnie z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć kilka ważnych zasad dotyczących uczestnictwa rowerów w ruchu drogowym.

A że powoli zbliżamy się do wiosny. Cieplejsze dni sprzyjają wielu aktywnościom na powietrzu: częściej spacerujemy, przebywamy w ogródku czy zasiadamy na kawie na balkonie oraz wyciągamy rowery.

Rowerzyści: najważniejsze informacje

Najważniejsze do zapamiętania:

Rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu. Oczywiście oprócz praw, posiadają także swoje określone obowiązki, których muszą przestrzegać.

Najgłówniejszym z nich jest fakt, że rowerzysta ma obowiązek korzystania z drogi dla rowerów, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza.

Początek drogi dla rowerów oznaczony jest znakiem C-13, a jej koniec znakiem C-13a.

droga dla rowerzystów koniec drogi dla rowerzystów

Dodatkowo może występować oznakowanie poziomie na drodze i jest to znak P-23 oraz znak pionowy A-24. 

znak-p23rowerzyści znak A-24

Na tym ostatnim znaku się skupimy, ponieważ to on właśnie ostrzega kierowców przed tym, że rowerzysta może przekroczyć jezdnię. 

Może się również przytrafić taka sytuacja, że droga jest jednocześnie przeznaczona dla rowerzystów i dla pieszych (oznaczona jest znakami C-13 i C-16). Wówczas rowerzysta zobowiązany jest do zachowania zwiększonej uwagi (szczególnej ostrożności) oraz ustępowania pieszym. Ich symbole wówczas znajdują się na jednej tarczy i są przedzielone linią poziomą. Natomiast jeśli te symbole przedzielone są linią pionową, wówczas rowerzyści i piesi muszą poruszać się po odpowiedniej stronie drogi tak jak wskazuje znak. 

droga dla rowerzystów droga dla pieszych i rowerów

 

Rowerzyści w ruchu drogowym: zasady

Rowerzystów widujemy sporo i trzeba przyznać, że ile kierowców tyle zdań na temat prawidłowego ich poruszania się. Dlatego zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje.

➡️ Jeśli nie ma drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych, to rowerzyści powinni korzystać z pobocza. W przypadku, jeśli pobocze nie nadaje się do jazdy. Dodatkowo także kiedy ruch rowerów stanowiłby utrudnienie do ruchu pieszych. Wtedy rowerzysta powinien skorzystać z jezdni.

➡️ Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim rowerzysta może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli ten pas umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku. Od tej reguły jest wyjątek — kiedy wyznaczona jest droga dla rowerów lub dla rowerów i pieszych. Wtedy rowerzysta ma obowiązek jechania tą drogą.

➡️ Rowerzysta wjeżdżający z drogi dla rowerów na pobocze lub jezdnię ma status włączającego się do ruchu. Wyjątek stanowi wjazd na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów. Wtedy musi bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa ruchu innemu uczestnikowi.

➡️ Rowerzysta znajdujący się na przejeździe (znak P-11) ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Oczywiście nie można mu wjeżdżać bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. Kierujący pojazdem ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności zmniejszenia prędkości i uważnej obserwacji otoczenia.

Czy rowerzysta może jechać chodnikiem?

Jazda chodnikiem jest niedopuszczalna. Jednak od tej reguły są wyjątki:

Jeśli warunki na drodze zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty. Pada silny śnieg, deszcz, wieje silny wiatr lub jest gęsta mgła.

Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, kiedy ma pod opieką dziecko do lat dziesięciu jadące rowerem.

Jeśli na drodze dozwolony jest ruch z prędkością większą niż 50 km/h, a szerokość chodnika wzdłuż drogi wynosi co najmniej 2 m i wyraźnie brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów.

Ważne: jeśli rowerzysta korzysta z chodnika, ma obowiązek jechać powoli i bardzo uważnie oraz co najważniejsze — ustępować miejsca pieszym.