Zakaz ruchu pieszych Znak B-41

ZNAKI ZAKAZU

Znak drogowy

Znak oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: