Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad (wartość podana na znaku) m. Znak B-16

ZNAKI ZAKAZU

Znak drogowy B-16-3.5m

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: