Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę Znak B-14

ZNAKI ZAKAZU

Znak drogowy B-14

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

PRZYKŁADY ZNAKU A-1 W WARSZAWIE: